EL FESTIVAL

PER QUÈ UN FESTIVAL D’ARTS ESCÈNIQUES A ARGENTONA?

Catalunya és un país de tradició teatral molt arrelada. Conseqüència d’això són els molts festivals d’arts escèniques que es realitzen al país al llarg de l’any. El Festival Senseportes va néixer amb la voluntat d'apropar la cultura a les persones de manera oberta i sense barreres per a accedir-hi. Per això és sense portes.

De manera que proposem un espai obert, on les companyies d’arts escèniques, de carrer o altres llocs insòlits, puguin venir a presentar les seves propostes en un espai urbà de la Vila d’Argentona. Aquest es trobarà a la zona del centre de la vila, principalment entre la Paret de les Mentides i la plaça de l’Església -Can d’Oro, parades de la pça. de Vendre, pati Puig i Cadafalch, etc.-. Però sobretot qualsevol espai de la ciutat podrà esdevenir un escenari on les arts de carrer es puguin desenvolupar. Els teatres de la ciutat -i en especial La Sala- també romandran actius i en ells es presentaran els espectacles que necessitin condicions tècniques especials.

Durant el Festival el públic podrà accedir lliurement a tots els espectacles. Aquelles persones que ho desitgin podran col·laborar en el sosteniment del festival tot fent l'aportació econòmica que consideri adient. A aquest efecte disposaran d'unes capses a cada espai d'actuació on podran fer efectiva la seva col·laboració. En aquestes mateixes capses, el públic podrà votar la qualitat dels espectacles, tot decidint amb el seu vot el premi del públic Premi Pom d'Or que el Festival atorgarà a l’acabament d’aquest. Entre el públic participant es sortejarà un abonament per la temporada de teatre i dansa de La Sala.

El Festival Senseportes vol ser un espai obert, no només a les companyies, sinó a les persones. Els visitants poden descobrir el teatre i les arts de carrer -sovint per sorpresa-, tot passejant pels carrers de la vila. Senseportes és, doncs, un Festival pensat també pel públic, un públic actiu que juga amb els artistes i es relaciona amb altres públics. Ser públic del Senseportes és estar obert a interactuar en un espai festiu i canviant, amb ganes d’aprendre, sense límits d’edat, amb espectacles que aportin una barreja d’estils i llenguatges: sense portes que separin a la gent.

El Festival té voluntat pedagògica. Els organitzadors del Senseportes tenim clara la diferència entre una activitat cultural i una activitat de lleure. La cultura és educació i formació en tant que transforma les persones i les implica en el valors de la construcció compartida i la participació activa. Tot amb un objectiu bàsic: educar un públic crític, ciutadans conscients de la seva capacitat de transformar la realitat per construir una vida i un món millors.

Bauala2AMB EL FESTIVAL, EL COL·LECTIU SENSEPORTES ENS PROPOSEM:

 • Millorar la qualitat de vida de les persones.
 • Promocionar culturalment la vila d’Argentona.
  El Festival ja compta amb l’experiència prèvia de la primera edició de 2007. En aquella ocasió la ciutat va rebre la visita demilers de persones que van omplir la ciutat.
 • Consolidar la ciutat d’Argentona dins el mapa cultural del país.
 • Revaloritzar el patrimoni artístic i arquitectònic de la ciutat.
 • Promocionar i donar a conèixer les arts escèniques tant locals com d’arreu.
 • Acostar les arts escèniques a la gent, tot convertint el carrer en l’espai escènic.
 • Promocionar i donar a conèixer espais  desconeguts o infrautilitzats de la vila.
 • Transformar els espais públics de la vila, convertint-la en un gran escenari obert al públic.
 • Oferir un esdeveniment cultural obert a tothom.

20172016201520142013

El Premi POM D'OR, Premi del Públic al millor espectacle del VI Festival Senseportes d'Arts al Carrer d'Argentona 2017 és per l'espectacle PUCK Cinema Caravana de la Cia. TOMBS CREATIUS

El Premi POM D'OR, Premi del Públic al millor espectacle del V Festival Senseportes d'Arts al Carrer d'Argentona 2016 és per l'espectacle BE GOD IS, de la Cia. ESPAI DUAL.
espaidual.cat

EL PREMI POM D’OR, PREMI DEL PÚBLIC AL MILLOR ESPECTACLE DEL IV FESTIVAL SENSEPORTES D’ARTS AL CARRER D’ARGENTONA (BCN) 2015 ES PER L’ESPECTACLE “MRS. BROWNIE” DE TEATRE NU
WWW.TEATRENU.COM

A partir del 2014 al Festival Senseportes instaurem un únic premi, el Pom d’Or, Premi del public al millor espectacle.

ESPECTACLE PREMIAT AL III FESTIVAL SENSEPORTES 2014

La Cia. guanyadora del premi Pom D’Or del III Festival Senseportes d'arts al carrer d'Argentona, celebrat el 4 i 5 d’octubre de 2014 ha estat la Cia. Elegants amb el seu espectacle “Cabaret Elegance”

Premi Pom d’Or, Premi del públic al millor espectacle del Festival per la Cia. Elegants amb l’espectacle “Cabaret Elegance”.  Web Cia. Elegants

ESPECTACLES PREMIATS AL II FESTIVAL SENSEPORTES 2013

Companyies guanyadores dels premis del II Festival Senseportes d'arts al carrer, celebrat el 14/09/2013.

Premi Clau Mestra, Premi del públic al millor espectacle del Festival

Atorgat a la Cia. Terrón amb Tierra Efímera.

El jurat compost per Sílvia Abril (Actriu), Cristina Navarro (Directora de l'Aula de Teatre de Mataró) i Sergi Galera (Productor Teatral) van decidir amb els seus vots els Premis Pom d'Or i Frontissa d'Argent.

Premi Pom d’Or
Primer Premi del Jurat per Cia. Jam amb Minute. Dotat

Premi Frontissa d’Argent
Segon Premi del Jurat per Cia. El Palo amb La Hoguera.

Premi Bitlonia
Consistent en un producte de l’empresa Mataronina Bitlonia recau en  la Cia. Bauala.

FES-TE VOLUNTARI: VIU EL FESTIVAL DES DE DINS !Sopar

El col·lectiu SensePortes és una entitat sense ànim de lucre formada per professionals de les arts escèniques i organitza el Festival Senseportes de manera completament altruista. L’objectiu del Festival és acostar les Arts Escèniques a tothom amb la voluntat de dinamitzar la cultura del poble, la comarca i el país.

Organitzar aquest Festival és una tasca immensa que nosaltres assumim al llarg de l’any. Els dies del Festival, però, necessitem persones entusiastes que vulguin col·laborar amb nosaltres tot participant de la logística com a membres de l’equip del Festival.

Què rebreu a canvi?

 • Dinar i sopar el dissabte 1 d’octubre i dinar el diumenge 2 d’octubre.
 • Una samarreta del Festival.
 • I, per suposat, la satisfacció de transformar la ciutat d’Argentona en un espai de cultura oberta a tothom.

 

Voluntaris equipNo li donis més voltes: omple aquest formulari i viu el festival des de dins !

El teu nom (obligatori)

El teu email (obligatori)

Telèfon de contacte (obligatori)

Vull ser voluntari del SensePortes

 1.   Democratització. Les arts de carrer són un element de democratització de la cultura. Irrefutable. De les poques crisis que no tenen les arts de carrer (perquè en té moltes, de crisis) és la del vincle directe qualitatiu i quantitatiu amb els espectadors. Les arts de carrer posen en pràctica la màxima radical (d’arrel) de Mahoma i la muntanya (si no hi aneu, ja venim). En altres paraules, tecnòcrates: consum cultural de qualitat per a no‐consumidors culturals (no només...). Les arts de carrer arriben. I sense importàncies generacionals, d’origen i condició o de capital cultural. Hi són. De fet, te les trobes a la plaça, al carrer. Guaita què fan ara!

 2.  Democràcia. L’expressió (política, religiosa, ritual) de la societat a l’espai públic és un mecanisme d’expressió històric, ancestral, durable. I l’expressió artística no n’és cap excepció. Les arts de carrer generen contextos idonis per a dinàmiques de democràcia cultural on l’expressió i la creativitat de la ciutadania es desenvolupen en un medi no només gens hostil, sinó directament propi.

 3.  Participació. En relació amb el punt anterior, les arts de carrer fomenten protagonismes i apoderaments socials que podríem agrupar sota el concepte de participació (si és que encara pot aguantar més usos i desgastos). Com tota pràctica, existeix la seva perversió: que la participació no esdevingui un canvi d’élits. En aquest cas, ben poc avançarem.

 4.  Transformació de l’espai públic. Les arts de carrer són una guia física per conèixer, descobrir (re‐descobrir) espais desconeguts o coneguts en altres quotidianitats. Les arts de carrer són un element de generació de noves centralitats i de transformació d’hàbits urbans.

 5.  Projecció. Com volem ser coneguts arreu? La cultura, les arts, els festivals, les programacions escèniques singularitzen, ens ubiquen en el mapa. Quina importància! A l’ordre dels equips de futbol, com volent dir....

 6.  Densitat. Una programació (no només d’arts de carrer, no només escènica), permet generar densitats en la seva activitat. No tot comença i acaba en tres dies. Parlem de la capacitat de generar substrat dels esdeveniments a través de l’activitat paral·lela (residència, formació, taller...). Parlem de desfestivalitzar, per arribar encara més i millor a la ciutadania.

 7. Noves centralitats. Les arts de carrer no s’exhibeixen en equipaments culturals, en teatres. Això facilita que la celebració d’esdeveniments no tingui una clara correlació amb la del desplegament d’infraestructures escèniques permanents al nostre país. Arts de carrer a la ciutat més gran, al poble més petit, a la muntanya, en un immens descampat ple de res. Les arts de carrer com a riquesa geogràfica, com a multi centralitat de país.

 8.  Identitat. Les arts de carrer són una eina contemporània d’actualització, repensament i integració de noves identitats, de noves comunitats. On som més iguals? Al carrer (i si poguéssim, despullats). Cohesió social i noves identitats, som‐hi. Fa falta.

 9. Nous talents. Les arts de carrer són un contenidor de nou talent creatiu. L’espai públic és il·limitat i atrau creativitats il·limitades, noves i modernes. Noves excel·lències, sou benvingudes.

 10.  Felicitat. Les nostres ciutats i pobles són més feliços amb la celebració d’esdeveniments a l’espai públic? Majoritàriament (sempre hi ha excepcions) irrefutable: sí. Què seria d’aquell poble sense aquell esdeveniment? I si no convenç, fem‐ne una altra aproximació: quin seria el cost d’oportunitats amb l’absència de l’esdeveniment ? Se’ns demana que n’argumentem l’existència? Argumentem‐ne la seva absència... Millor ni pensar‐hi.

Cal construir, interioritzar i explicar el valor social de les arts de carrer. Necessàries, a voltes reveladores. Transmissores de coneixement i de comprensió (altres comprensions) de les complexitats del món contemporani. Ja no existim (només) per a entretenir. Hi som per transformar (cadascú al seu ritme) des del meravellós món de les arts de carrer.

Xavier Fina
Plataforma Arts de Carrer