ARTISTES. CONVOCATÒRIA 2019

VII Festival Sense Portes d’arts al carrer 8 i 9 de juny a Argentona (Barcelona)

CONVOCATÒRIA TANCADA PER L'EDICIÓ DEL 2019

CONVOCATÒRIA PER L’EDICIÓ 2019

Convocatòria per enviar propostes d’espectacles d’arts escèniques pensats i creats per ser realitzats al carrer o  llocs extraordinaris.

Volem que el carrer sigui de tothom, volem obrir i descobrir els espais que durant tot l’any estan tancats o destinats a altres usos per a convertir-los en espais transformats i transformadors de les persones a través de les arts escèniques. Aquests llocs extraordinaris i insòlits inclouen, a més del carrer, qualsevol espai susceptible d’acollir com a mínim un actor/actriu i una persona del públic: una habitació d’un pis, un cotxe, un balcó, armari, nevera, terrat, façana d’un edifici, parades del mercat, aparador d’una botiga, jardí privat o públic, vestíbul, escala de veïns, ciberespai, etc.

El Festival donarà prioritat a la seva programació a aquells espectacles que, pel seu contingut, tinguin un compromís amb la realitat humana, social i política que ens envolta. Volem que Argentona es converteixi durant dos dies en un gran teatre transformador del món.

Els interessats a participar podeu enviar les vostres propostes a: (convocatòria tancada) tot adjuntant:

 Dossier de la Cia. i l’espectacle.

Fitxa tècnica, especificant:

-El que aporta la cia (equip de so, il·luminació…) i el que ha d’assumir el festival,

-Si és possible, especificar un òptim i un mínim de fitxa tècnica necessària,

-Si es necessita presa de corrent, especificar de quina potència i quin tipus d’endoll elèctric: normal tipus Zuco (2 fases), o tipus Zetac (3 fases),

-Catxet de l’espectacle tot inclòs, especificant l’Iva. Teniu en compte que si ajusteu el vostre catxet ens ajudeu a consolidar el festival ja que no tenim un gran pressupost.

2 fotografies de l’espectacle amb ressolució 15 x 10 cm a 300 píxels.

Enllaç a un vídeo sencer de l'espectacle. Si us plau, no envieu vídeos editats. Necessitem que el vídeo tingui el màxim de fidelitat a l'espectacle.

L’organització del festival es posarà en contacte amb les companyies o artistes per comunicar-los la decisió via correu electrònic i/o trucada telefònica.

Som una organització petita i us demanem comprensió si no podem comunicar amb les companyies que no han estat seleccionades, tot i que ho intentarem.

CONVOCATORIA CERRADA PARA LA EDICIÓN DEL 2019

CONVOCATORIA PARA LA EDICIÓN 2019

Convocatoria para recibir propuestas de espectáculos de artes escénicas pensados y creados para ser realizados en la calle o lugares extraordinarios.

Queremos que la calle sea de todos, queremos abrir y descubrir los espacios que durante todo el año están cerrados o destinados a otros usos para convertirlos en espacios transformados y transformadores de las personas a través de las artes escénicas. Estos sitios extraordinarios e insólitos incluyen, además de la calle, cualquier espacio susceptible de acoger como mínimo un actor / actriz y una persona del público: una habitación de un piso, un coche, un balcón, armario, nevera, azotea, fachada de un edificio, puestos del mercado, escaparate de una tienda, jardín privado o público, vestíbulo, escalera de vecinos, ciberespacio, etc. 

El Festival dará prioridad en su programación a aquellos espectáculos que, por su contenido, tengan un compromiso con la realidad humana, social y política que nos envuelve. Queremos que Argentona se convierta durante dos días en un gran teatro transformador del mundo.

Los interesados en participar pueden enviar sus propuestas a: (convocatoria cerrada) y adjuntando:

 Dossier de la Cia. y del espectáculo.

Ficha técnica, especificando:

-Lo que aporta la cia (equipo de sonido, iluminación…) y lo que ha de asumir el festival,

-Si es posible, especificar un óptimo y un mínimo de ficha técnica necesaria,

-Si se necesita toma de corriente, especificar potencia y tipo de enchufe eléctrico: normal tipo Zuco (2 fases), o tipo Zetac (3 fases),

-Cachet del espectáculo todo incluido, especificando el Iva. Tened en cuenta que si ajustáis vuestro cachet nos ayudáis a consolidar el festival ya que no tenemos un gran presupuesto.

2 fotografías del espectáculo con resolución 15 x 10 cm a 300 píxels.

Enlace a un video del espectáculo entero. Por favor, no envieis videos editados. Necesitamos que el video tenga el máximo de fidelidad al espectáculo en directo.

La organización del festival se pondrá en contacto con las compañías o artistas por correo electrónico i/o teléfono.
Somos una organización pequeña y os pedimos comprensión si no podemos comunicar la decisión a las compañías que no han sido seleccionadas, aunque lo intentaremos.